1 2
Demontáž stešní krytiny s
obsahem azbestu areál firmy
AVE Brno
Demontáž střešní krytiny s
obsahem azbestu
ZŠ Kardašova Řečice

 

3 4
Kontrolované pásmo v
podtlaku trafostanice
Blansko
Práce v kontrolovaném
pásmu trafostanice
Blansko

 

kontrolovane-pasmo  
Kontrolované pásmo v podtlaku Dům Domus Břeclav